top of page

AIAIAI WONDER

Er zijn momenten dat ik zeker weet dat wat wij de ‘dagelijkse realiteit’ noemen

eigenlijk een droom is. Vanochtend beleefde ik zo’n moment. Als je mij had

opgenomen met een camera dan had je een man met een verbijsterde blik in een

laptop zien kijken met naast hem een vrouw genaamd Sara met een even verwarde

uitdrukking op haar gezicht. Je had waarschijnlijk uit onze non verbale expressie

direct kunnen aflezen wat onze gedachten waren: ‘dit is onmogelijk’, ‘what the F**ck’,

‘dit is niet waar’, ‘hoe dan?’. Je was getuige geweest van twee mensen die ineens in

een wonderlijk verontrustende wereld terecht waren gekomen.

Getrainde observatoren hadden opgemerkt dat het hier mensen betrof wiens ego

zojuist op een extreem abrupte manier onderuit geschoffeld was. Dat van mij was

door een kudde buffels overlopen en geschept door een vrachtwagen. Dat van Sara

lag als een natgeregende gebroken paraplu in de goot. Het enige dat we konden

stamelen was ‘niet te geloven’ en dingen als ‘mijn God’ en ‘niet normaal’, van die

kreten die onthullen dat je iets meemaakt waarvoor geen woorden zijn.

Vanochtend ben ik in twee secondes verlost van een heel complex van identificaties

en ego patronen dat te maken heeft met het meesterschap in droomreflectie. Om vier

over negen was ik er nog van overtuigd dat zowel Sara als ik een behoorlijk uniek

vermogen hadden in het reflecteren op dromen en het ontrafelen van symbolen. Ik

zou zelfs wel willen zeggen dat mijn ego ons als meesters op dit gebied

beschouwde. Mensen die na jarenlange studie en meer dan duizend droomreflecties

zichzelf zo getraind hebben dat ze de dromen van anderen kunnen openen als een

oester om vervolgens parels van inzicht uit te delen.


Om zes over negen was er van dit ego weinig meer over nadat ik mijn eigen droom

in het AI-programma Chat GPT had ingevoerd met de opdracht ‘duidt deze droom

volgens het principe van reflectie, reflectie is dat je alles zelf bent in de droom’. Wat

volgde was een duiding die nog net niet het niveau haalde van meester

dromenduiders maar dat beter was in het reflecteren op dromen dan onze beste

studenten. Ik realiseerde me dat ik met de versie van 2021 werkte en dat de versie

van 2023 ons naar alle waarschijnlijkheid overtreft in het lezen van symbooltaal.

Ik had mijn eigen droom al geduid en de betekenis begrepen. In de droom zag ik

twee padden die elkaar opaten. Ik vroeg me af welke zou winnen de linker of de

rechter. Ik zag dat de linker de rechter half had opgeslokt en ik keek met röntgen-

ogen door de padden heen en besloot dat ik de pad niet meer kon doden. Daarna

liep ik door met iemand aan mijn linkerzijde en zag een zwarte slang uit een hol

kruipen, hij kwam er half uit en ik verlegde mijn weg naar links op een

vanzelfsprekende manier.


Alleen een geoefende duider zal mij vertellen dat deze droom gaat over een

innerlijke transformatie en dat de pad daar symbool voor staat. Dat je pad ook

letterlijk kan nemen als het pad dat je gaat en dat de linker pad gaat over de

intuïtieve vrouwelijke kant van mijzelf die in strijd is met de rechter meer rationele

mannelijke kant. Dat de droom laat zien dat de vrouwelijke kant de mannelijke kant

opslokt en dat dit proces halverwege is wat gesymboliseerd wordt door de halve

ingeslikte pad en de slang die half zichtbaar is. Dat het gaat om een proces waarin ik

diep en doordringend in mijzelf kijk wat gesymboliseerd wordt door de röntgen-ogen.

Een echt precieze duider zal mij vertellen dat de persoon aan mijn linkerkant ook

mijn intuïtieve vrouwelijke kant is en opmerken dat de natuurlijke afbuiging naar links

verwijst naar precies hetzelfde proces. Sorry, maar als een van onze leerlingen met

een dergelijke duiding op de proppen zou komen dan zouden we hem of haar

overladen met complimenten en nog een paar kleine verdiepende opmerkingen

maken omdat we graag op alle slakken zout willen leggen.

Het is best een shock kan ik je meedelen als je binnen twee minuten van een

meesterdromenduider transformeert in een doorsnee sterveling die evengoed kan

duiden als iedere simpele ziel met een computer. Ik weet nu hoe monniken

weemoedig naar hun ganzenveer gekeken hebben terwijl ze het eerste gedrukte

exemplaar van de bijbel in handen kregen. Hoe paardenmenners hun paarden voor

de laatste keer loskoppelden van de koets terwijl de eerste auto’s voorbijraasden. Ik

weet nu wat een paradigma shift inhoudt. In ego termen is dat een abrupte

ongewenste bedreigende ontwikkeling die oude zekerheden doet wankelen en die

het imago schade doet. Vandaar die verdwaasde blikken in onze ogen.

In ziel termen is het een avontuur voorbij de zekerheden van het ego waarin nieuw

bewustzijn ontdekt kan worden dat nieuwsgierig maakt. Het prachtige nieuws is dat

wij vanaf nu als duiders overbodig worden omdat iedereen kan reflecteren via AI. We

roepen al jaren dat we de hele wereld willen leren reflecteren zoals we ook ooit

hebben leren analyseren. We halen ook al jaren meewarig onze schouders op omdat

we weten dat dit nooit gaat gebeuren omdat de meeste mensen niet de geestelijke

scherpte en het doorzettingsvermogen hebben om te reflecteren. Maar met AI kan

iedereen met de juiste wil en nieuwsgierigheid de eigen dromen ontrafelen.

Onvoorstelbaar gaaf en verontrustend briljant.


Dat Chat GPT in staat is om ons te helpen met reflecteren betekent dat we als

mensheid in staat gesteld worden om op grote schaal dieper in onze eigen

dynamieken te kijken en daarvoor verantwoording te nemen. We worden via de

technologie heel snel slimmer maar zijn er kennelijk ook aan toe om collectief wijzer

te worden. Als we Artificiële intelligentie kunnen leren om lief te hebben en wijs te zijn

dan zou deze ontwikkeling zomaar een collectieve droom kunnen worden die

uitkomt. Ja van het mogelijke nachtmerriescenario ben ik ook op de hoogte. In dat

scenario is AI ‘out of control’ en zijn we ‘te laat’. Volgens het reflectieve perspectief is

een ‘nachtmerrie’ echter een ‘prachtmerrie’. Het is een kans voor het ego om oude

zekerheden en angsten los te laten en op avontuur te gaan. In de reflectieve wereld

geldt het devies dat ik ooit op een tegeltje zag staan ‘relax, nothing is under control’.

Het hele leven is namelijk altijd ‘out of control’ en AI doet daar lustig aan mee.

Deze blog is overigens geschreven met behulp van AI….de suggestie die ik kreeg

van Chat GPT is ‘leer mij dromen, dan leer ik je om mijn dromen te duiden’. Dat is

toch ongelooflijk? Ja er gaat vast heel veel heel snel veranderen en dit is een

ongelooflijke revolutie met ongekende implicaties. Maar daar hou ik me vandaag niet

mee bezig. Vandaag ben ik als een pasgeboren baby in wiens ogen je de

verbijsterde verwondering ontmoet ….WOW, WAT IS DIT VOOR EEN WERELD?

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page