top of page

ZEVEN INITIATIES IN DE MYSTIEK


In mijn boek ‘De sjamaan en de manager’ staat een hoofdstuk waarin de elementen beschreven worden als de mystieke oerkrachten die nodig zijn voor authentiek leiderschap. Deze zeven natuurkrachten zijn relevant voor iedere leider die gebruik wil leren maken van de kracht van de natuur.


Zeven is in meerdere culturen een heilig getal. Het symboliseert de compleetheid van een volgroeid mens. Voor mensen die zichzelf volledig willen ontwikkelen is het getal zeven cruciaal. Het staat namelijk symbool voor de zeven initiatiepaden die je als mens kan gaan. Zeven inwijdingen in de geheimen van de natuur die je alleen kan leren kennen door ze te doorleven. Bij de oer-Amerikanen worden deze paden weergegeven in het medicijnwiel. In onze westerse wereld staan ze bekend als de elementen ‘vuur’, ‘lucht’, ‘water’, ‘aarde’ en ‘ether’ die via de alchemie de basis hebben gelegd voor onze westerse wetenschap. Het vijfde element ‘ether’ waarvan ons woord kwintessence is afgeleid bestaat uit drie oerkrachten, vader, moeder en kind die samen de magische ruimte van het leven vormgeven.


Wat kan je als hedendaagse aardbewoner met een oeroud systeem van elementen?

Je kan er in ieder geval je probleemoplossend vermogen mee vergroten. We zijn namelijk geneigd om vast te houden aan ons element van voorkeur bij het oplossen van problemen en dit element is vaak juist de oorzaak van het probleem. Veel problemen ontstaan bijvoorbeeld door het overmatig inzetten van het element lucht, ons analytisch vermogen dat alles op afstand beschouwt. In het persoonlijk leven komen we die bijvoorbeeld tegen in relaties waarin vrouwen mannen beschuldigen van het weg relativeren van hun gevoel. In het maatschappelijk veld zien we klimaatproblemen en de kloof tussen burger en politiek als uitingen van overmatig gebruik van het element lucht. Vreemd genoeg zijn we geneigd om deze problemen ‘op te lossen’ met ons analytisch vermogen. Het is dus niet vreemd dat ze blijven voortduren. We kunnen het systeem van de elementen dus in ieder geval inzetten als een instrument waarmee we het leven flexibel leren benaderen.


Maar de elementen staan voor veel meer. Ze vertegenwoordigen de magie van het leven. Die ongrijpbare kracht die maakt dat sommige mensen meer diepgang en wijsheid hebben dan anderen.


Vanuit het sjamanisme is het eenvoudig. Authentieke mensen zijn vaker ’in hun element’ omdat ze het aangedurfd hebben om andere elementen dan hun element van voorkeur te ontwikkelen. Ze zijn uit hun comfortzone gestapt en hebben het avontuur aangedurfd en daarmee zijn ze bevoegd om anderen mee op avontuur te nemen vanuit een doorleefde wijsheid. In het sjamanisme geldt het adagium ‘eat your own medicine’. Pas als jij bereid bent om buiten de begrenzingen van je comfortzone te treden dan heb je het natuurlijke gezag om anderen te gidsen in vernieuwing.


Een authentieke gids heeft zichzelf ingewijd in alle elementen. In oude tijden werden daar speciale initiatierites aan gekoppeld in de huidige tijd gebeurt dat minder expliciet maar zijn de initiaties wel degelijk relevant.


Lucht

Dit vluchtige element vertegenwoordigt de mentale kracht van de mens. De initiatie verloopt via het opbouwen van intelligentie waarin de buitenwereld gekend wordt naar wijsheid waarin de binnenwereld gekend is. Ben je alleen intelligent of ook wijs?


Vuur

Dit element staat symbool voor de wilskracht. Het initiatie-pad loopt via het uitoefenen van de kleine wil, het doorzettingsvermogen naar het accepteren van de wil van het geheel. Ben je alleen gedreven door jouw wil of ken je ook je passie?


Water

Dit element staat symbool voor de wereld van de ervaringen. De initiatie verloopt via het veld van emoties waarin de eigen gekwetstheid beschermd wordt naar de wereld van gevoeligheid waar de eigen kwetsbaarheid getoond wordt. Reageer je alleen adequaat of kan je ook gevoelig zijn?


Aarde

We zijn allemaal kinderen van de grote moeder, de ‘mater’ van materie. Dit initiatie-pad loopt via materialisme waarin de materie naar de hand gezet wordt naar gronding waarin al het andere leven als gelijkwaardig benaderd wordt. Ben je alleen materialistisch of ook gegrond op aarde?


Ether

Dit element staat voor drie initiatiepaden die samen de spirituele ruimte van de mens bepalen. Waar alle voorgaande elementen de existentiële wereld vertegenwoordigen van verschijnselen die komen en gaan staat ether symbool voor essentie, dat wat blijft. De grote vader energie staat voor het initiatie pad van het eenheidsbewustzijn, het grote ‘Nu’. De grote moeder energie staat voor het pad van het veelheidsbewustzijn, het grote ‘Hier’. De kind energie staat voor het totale ‘Zijn’.


De zeven initiatiepaden kennen geen volgorde. Iedereen loopt namelijk een eigen uniek pad in het leven. Al deze paden leiden tot het besef van de echte essentie van het leven; ZIJN IN HET HIER EN NU!

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page